Diginuoruus mediakaupungissa

Urbaanietnografisia avauksia Helsingin ja Pietarin kaduilla ja asemilla

Diginuoruus mediakaupungissa -tutkimushanke tuottaa uutta, kansainvälistä ja poikkitieteellistä tietoa (mediatutkimus, sosiologia, nuorisotutkimus, kaupunkitutkimus) urbaaniin digitaaliseen elämään liittyvistä kuulumisista, kamppailuista ja kontrollista nuorten kaupunkielämän arjessa. Tutkimus toteutetaan Helsingissä ja Pietarissa.

Hanke on merkittävä kolmella tavalla.

  1. Hanke tuottaa uutta tietoa siitä, miten digitaaliset teknologiat ovat monin tavoin läsnä nuoren sukupolven urbaanissa elämässä, ja millaisia mahdollisuuksia (kuulumisen muotoja) ja rajoituksia (esim. kontrolli) ne tuovat nuorten elämään mediakaupungissa.
  2. Hanke on metodologisesti kokeileva. Siinä sovelletaan vertailevaa urbaanietnografista otetta, joka ylittää paitsi erilaisia fyysisen kenttätyön maantieteellisiä (HKI, Pietari) ja paikallisia (metro), myös fyysisen ja virtuaalisen (internet) kenttätyön rajoja.
  3. Hanke on osallistava ja sen pyrkimyksenä on vahvistaa avoimutta ja läpinäkyvyyttä mediakaupungissa sekä sukupolvien välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa ja ylittää digitaaliseen julkiseen elämään liittyviä kuiluja. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen (hankkeen johtaja, Sumiala), Tampereen yliopiston YKY:n (Honkatukia, Svynarenko), Nuorisotutkimuseura (Suurpää, Mulari) ja Pietarin National Research University High School of Economics, the Centre for Youth Studies (Omelchenko, Krupets) kanssa.

Poikkitieteellisyys. Hanke tuo yhteen mediatutkimuksen, sosiologian, nuorisotutkimuksen ja kaupunkitutkimuksen alat ymmärtääkseen diginuoruutta mediakaupungissa. Metodologisesti kokeileva. Hanke sovelletaa vertailevaa urbaanietnografista otetta, ja ylittää erilaisia fyysisen kenttätyön (kaupungit, metro) ja virtuaalisen (internet) kenttätyön rajoja. Hanke on osallistava ja se tuottaa uusia tapoja raportoida ja viestiä tutkimuksesta paitsi tieteen, myös taiteen ja populaarikulttuurin keinoin.

Comments

comments