PERLA seminaari: Nuoret mediakaupungissa

DiMe – Diginuoruus mediakaupungissa: Urbaanietnografisia avauksia Helsingin ja Pietarin kaduilla ja asemilla -tutkimushanke järjestää yhteistyössä Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAn kanssa avoimen tutkimusseminaarin nuorista tämän päivän mediakaupungissa. Mediakaupungin käsitteen avulla pyritään hahmottamaan digitaalisen median ja urbaanin elämän yhteenkietoutumista. Kaupunkielämä on monin tavoin medioitunutta. Julkiset tilat ovat täynnä mainoksia ja näyttöjä, valvontakamerat seuraavat kaupunkilaisia, jotka ovat yhteydessä toisiinsa yhä enemmän erilaisten digitaalisten laitteiden välityksellä. Mediakaupungissa erilaiset aikuisyhteiskunnan ja nuorten arjen intressit kohtaavat, mutta myös törmäävät. Seminaarissa esitellään tutkimushankkeen tuloksia nuorten arjesta mediakaupungissa.

AIKA: perjantai 4.5.2018 klo 12.00-15.00

PAIKKA: Linna K103, Tampereen yliopisto, Kalevantie 5, 33100 Tampere

OHJELMA:

12.15–12.20 Päivi Honkatukia: Seminaarin avaus
12.20–12.50 Johanna Sumiala: Mediakaupunki ja nuorisotutkimus
12.50–13.20 Arseniy Svynarenko: Pokemon Go -pelaajat ja kaupungin hybridit tilat
13.20–13.50 Malin Fransberg: Graffitimaskuliinisuus Helsingin metrossa
13.50–14.00 Kahvitauko
14.00–14.30 Heta Mulari: “Onhan se silleen anarkistista tietyllä tavalla”: Sirkus kaupunkitiloissa ja virtuaaliyhteisöissä
14.30–15.00 Kommentointi ja keskustelu: Jarmo Rinne
15.00 Seminaarin päätös

PUHUJAT:

Johanna Sumiala: Mediakaupunki ja nuorisotutkimus 

(FT, apulaisprofessori, Teologinen tiedekunta, Helsingin yliopisto)

Mediakaupunki on käsite, jonka avulla esimerkiksi mediatutkijat, sosiologit ja kulttuurimaantieteilijät ovat viime vuosina yrittäneet hahmottaa, miten digitaalinen media ja urbaani elämä kietoutuvat toisiinsa. Tutkijat huomauttavat, että kokemus elämästä kaupungissa on medioitunut monin tavoin. Julkiset tilat ovat täynnä mainoksia ja näyttöjä, valvontakamerat seuraavat kaupunkilaisia ja kaupunkilaiset pitävät keskenään yhteyttä toisiinsa yhä enemmän erilaisten digitaalisten laitteiden kautta ja välityksellä. Mediakaupungissa taloudelliset, poliittiset ja kaupunkilaisten arjen intressit kohtaavat, mutta myös törmäävät monin tavoin. Esitys avaa mediakaupungin käsitettä ja pohtii, mitä annettavaa sillä voisi olla tämän päivän nuorisotutkimukselle.

Malin Fransberg: Graffitimaskuliinisuus Helsingin metrossa

(VTM, tutkija, Nuorisotutkimusseura)

Graffitialakulttuuri on miesvaltainen kenttä, joka tarjoaa otollisen tilan, missä toteuttaa hypermaskuliinista identiteettiä. Mediakaupungin aikana graffitialakulttuuri on muuttunut entistä enemmän lokaalista digitaalisesti rakennettuun globaaliin alakulttuuriin. Graffitivideoiden ja -kuvien digitaalinen jakaminen mahdollistaa maailmanlaajuisen osallistumisen alakulttuuriin, jossa paikallinen ja autenttinen graffititieto ei ole sidottu pelkästään paikalliseen ja fyysiseen tilaan. Mitä alakulttuurin transnationalistuminen tarkoittaa paikallisuuteen nojautuville identiteettiratkaisuille? Esitelmässä tarkastellaan graffitimaskuliinisuuden rakentumista ja neuvotteluja Helsingin metrossa.

Arseniy Svynarenko: Pokemon Go -pelaajat ja kaupungin hybridit tilat

(YTM, tutkija, Nuorisotutkimusseura)

Nykyinen kaupunki on hybridikaupunki, jossa fyysisen ja virtuaalisen maailman rajat hämärtyvät: online ja offline kietoutuvat toisiinsa ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Toiminta virtuaalisissa yhteisöissä ja tiloissa on usein yhtä merkityksellistä kuin toiminta offline-tiloissa, kuten kaupungin kaduilla, puistoissa ja katvealueilla.

Heta Mulari: “Onhan se silleen anarkistista tietyllä tavalla”: Sirkus kaupunkitiloissa ja virtuaaliyhteisöissä

(FT, tutkija, Nuorisotutkimusseura)

Esitelmässä tarkastellaan helsinkiläistä, alakulttuurista sirkusyhteisöä, luovia kaupunkitilan haltuunoton tapoja sekä virtuaaliyhteisöjen kietoutumista sirkusalakulttuuriin. Esitelmän keskiössä on sirkusesitys, joka muokkaa ja haastaa sekä fyysistä että virtuaalista tilaa.

Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumista e-lomakkeella 2. toukokuuta mennessä.

Lisätietoa: Päivi Honkatukia (paivi.honkatukia@uta.fi / 0503268458)

Perla – Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus

Toivotamme tervetulleiksi kaikki seminaarin teemasta kiinnostuneet!

Comments

comments